08.

REVIZE

MEDIÁLNÍCH

VÝSTUPŮ

Image by Freddy Castro

01

Proč by měl mít profesionální sportovec zájem  o svůj mediální výstup?

Marketing: mediální vystupování sportovce se následně odráží v potenciálu v marketingových kampaních

 

Sponzoring: v současné době je sponzoring spojování několika aspektů, ať už je to například síla sociálních sítí, sportovní úroveň, ale také mediální stránka sportovce

 

Mediální obraz: digitální či tisková stopa hráče je parametrem nejen v marketingu či sponzoringu, ale velkou roli hraje i u potenciálních zaměstnavatelů, je tedy dobré mít mediální obraz pod kontrolou

Jak v tomto pomáhá agentura
FHS Exclusive Agents?

Komunikace: dokážeme se s patřičnými médii domluvit na formě či prezentaci mediálního obsahu

 

Revize výstupů: revidujeme mediální výstup tak, aby nepoškodil obraz hráče v očích veřejnosti, sponzorů, klubu či reprezentace, a to na základě informací z hráčova okolí

_D3_1278-bw.jpg

Proč by měl profesionální sportovec využít služeb právě agentury

FHS Exclusive Agents?

Právní nadhled: mediální výstupy prochází kontrolou tak, aby sportovce výroky nemohly jakkoliv poškodit, na případná rizika upozorňujeme

Zkušenost a doporučení: s revizí mediálních výstupů máme již zkušenosti, zároveň máme vytvořenu databázi kontaktů na jednotlivá média

Image by NeONBRAND

500,- Kč bez DPH/revize 1 mediálního výstupu

 

Cena nezahrnuje následující: naši osobní či online přítomnost při rozhovorech

V případě, že by požadované služby byly nestandardní, jsme schopni cenu individuálně ke spokojenosti našich klientů upravit.

Cena pro naše registrované klienty

Cena pro ostatní klienty je navýšena o 20 % z výsledné částky

Exkluzivní služby nabízené consigliere agenturou FHS Exclusive Agents jsou primárně určeny pro klienty předplatitele. Tímto předplatným, které činí pouze 3000 Kč ročně, registrovaní klienti získávají právo na přednostní vyřízení jejich požadavků a o 20 % výhodnější koncové ceny oproti ostatním klientům. Zároveň předplatitelům zdarma zrevidujeme stávající smlouvu s klubem nebo agentem, ad hoc ústně poradíme v různých otázkách týkajících se našich služeb a nabízíme možnost čerpat slevy u našich vybraných partnerů.

Zaujala vás nějaká služba?

Chcete se na cokoliv zeptat?

EA_logo_horizontal_white-grey.png
  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

© 2021 

FHS Exclusive Agents s.r.o.

IČ: 28741862, DIČ: CZ28741862

Zásady ochrany osobních údajů

KONTAKT

Lighthouse Waterfront Tower (6. patro)

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7 - Holešovice

Česká republika

SayHi@exclusive-agents.com

+420 777 507 520

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
Down Arrow